หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบสี
นวนิยาย
464หน้า
หนังสือทั่วไป
248 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
271 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
xii, 226 pages ; 24 cm.
หนังสือทั่วไป
62 หน้า
หนังสือทั่วไป
164 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
viii, 248 p. : col.illus. ; 28 cm.
  View TOC
TOC:
 • Chapter 1 Myth or Reality
 • Chapter 2 What is the Best way to Eat ?
 • Chaper 3 The Values of Sports
 • Chapter 4 Approaches to the Global Energy Crisis
 • Chapter 5 Leaders and Leadership
 • Chapter 6 Technology in Education
 • Chapter 7 Design and Productivity
 • Chapter 8 Inequality, Wealth and Happiniss
 • Chapter 9 Social Networds : A Magic Number ?
 • Chapter 10 Looking at the Stars

Critical Thinking / 2015

หนังสือทั่วไป
xxii, 484 p. : lii. ; 26 cm.
หนังสือทั่วไป
87 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
นวนิยาย
272 หน้า 21 ซม.
  ความเซ็กซี่เหลือร้ายของเธอกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักสุดกระชากใจที่เขาต้องไม่มีวันลืม!
ความเซ็กซี่เหลือร้ายของเธอกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักสุดกระชากใจที่เขาต้องไม่มีวันลืม!
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
382 p. ; 25 cm.
  View TOC
TOC:
 • Chapter 1 The Field of Curriculum
 • Chapter 2 Philosiphical Foundatins of Curriculum
 • Chapter 3 Histrical Foundations of Curriculum
 • Chapter 4 Psychological Foundations of Curriculum - Chapter 5 Social Foundations of Curriculum
 • Chapter 6 Curriculum Design
 • Chapter 7 Curriculum Development
 • Chapter 8 Curriculum Implementation
 • Chapter 9 Curriculum Evaluation
 • Chapter 10 International Scenes in Education
นวนิยาย
261 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
204 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  รวมเรื่องสั้นชั้นยอดจากผลการประกวดรางวัล National Books Award ครั้งที่ 1
Note: รวมเรื่องสั้นชั้นยอดจากผลการประกวดรางวัล National Books Award ครั้งที่ 1
หนังสือทั่วไป
440 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
196 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
197 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
274 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
339 หน้า
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
xiii, 135 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เตรียมตัวก่อนลงสนามอาชีพ
 • เข้าสังคม
 • เตรียมตัวและของ
 • ตัดสินใจและวางแผน
 • ลงมือ
 • Portfolio
 • การส่งของออกและสัมภาษณ์
 • บทสัมภาษณ์
หนังสือทั่วไป
111 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี
นวนิยาย
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
45 p. ; 21 cm.
  View TOC
TOC:
 • Book Permission
 • Dhamma for Senior Citizens
 • To Leave an Old Job and Find a New Opportunity
 • Look Ahead to the Higher Aim Awaiting Us
 • Lingvity with a Strong Body and a Sound Mind
 • Bright Brain and Happy Mind
 • Know Enough, Keep Up With it and Use
 • Loka Dhamma in useful Ways
 • It is the time to be sure that we are perfect Brahma Gods
 • by training oneself more and more, and living life the right way, happiness will increase
 • When wisdom arises, put the mind in the right place, life and happiness will become perfect
หนังสือทั่วไป
284p.
  Printed for Free Distribution
Printed for Free Distribution
หนังสือทั่วไป
203 p.
หนังสือทั่วไป
207p.
หนังสือทั่วไป
207p.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
122 p. : col.illus.
หนังสือทั่วไป
237 p. illus.

Dharma Moments / 2005

หนังสือทั่วไป
235 p.
หนังสือทั่วไป
382 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
334 p. ; 22 cm.
หนังสืออ้างอิง
469 p.

Diet Menu / 2557

หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
454 p. ; 21 Cm.
หนังสือทั่วไป
122 p.
หนังสือทั่วไป
155 p.
หนังสือทั่วไป
400 p. ; 36 cm.
หนังสืออ้างอิง
192 p. : ill. ; 29 cm.
หนังสือทั่วไป
192 p. : col. illus. ; 29 cm.
  This extraordinary volume recounts the great archaeological discoveries of classical Hellenic civilization, including how scientific evidence has been collected and interpreted.
This extraordinary volume recounts the great archaeological discoveries of classical Hellenic civilization, including how scientific evidence has been collected and interpreted.
หนังสือทั่วไป
xiii, 268 p. ; 30 Cm.
นวนิยาย
151 หน้า
นวนิยาย
151 หน้า
นวนิยาย
176 หน้า
นวนิยาย
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
119 หน้า
นวนิยาย
184 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  สาวน้อยผู้ไม่เคยเปิดเผยโฉมหน้าให้ใครได้ยลกำลังจะได้เปิดใจให้กับใครบางคนเร็วๆ นี้
สาวน้อยผู้ไม่เคยเปิดเผยโฉมหน้าให้ใครได้ยลกำลังจะได้เปิดใจให้กับใครบางคนเร็วๆ นี้
นวนิยาย
333 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
322 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
214 p. : illus.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
289 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
293 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
265 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ศีรษะจิบิ
 • บทที่ 2 ลำตัวจิบิ
 • บทที่ 3 ท่าทางตัวจิบิ
 • บทที่ 4 พร็อพจิบิ
 • บทที่ 5 ต้นไม้และดอกไม้จิบิ
 • บทที่ 6 สัตว์แบบจิบิ
หนังสือทั่วไป
iv, 140 p. : ill. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
765 p.
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบสี

Early Buddhism / 1976

หนังสือทั่วไป
89 p.
หนังสือทั่วไป
567 p.
หนังสือทั่วไป
323 p.
หนังสือทั่วไป
347 p.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบสี

Economics / 1996

หนังสือทั่วไป
800 p. : ill. ; 25 cm.

Economics / 2008

หนังสือทั่วไป
xxviii, 716 p. : ill. ; 24 cm.
หนังสือทั่วไป
737 p. : ill. ; 23 cm.
  A multimedia package,including a web site,is available to supplement the text.
Note: A multimedia package,including a web site,is available to supplement the text.
หนังสือทั่วไป
103 p. : illus., grid ; 26 cm.
  View TOC
TOC:
 • Education in the United States
 • Educatinal Funding
 • The Community of Upper St. Clair
 • The Upper St. Clair School District
 • The Importance of the Flywheel
 • Who Leads the School Districe ?
 • The Role of the Superintendent of Schools
 • Teachers
 • The Budget
 • Leading and Managing Schools
 • The School's Leadership Team
 • Curriculum Design and Implementation
 • Twenty Lesson Learned
หนังสือทั่วไป
xvi, 442 p. : 24 cm.
  View TOC
TOC:
 • Chapter 1 The School as a Social System
 • Chapter 2 The Technical Core : Learning and Teaching
 • Chapter 3 Structure in Schools
 • Chapter 4 Individuals in Schools
 • Chapter 5 Culture and Climate in Schools
 • Chapter 6 Power and Polititics in Schools
 • Chapter 7 External Environments of Schools
 • Chapter 8 School Effectiveness, Accountability, and Improvement
 • Chapter 9 Dicision Making in Schools
 • Chapter 10 Communication in Schools
 • Chapter 11 Leadership in Schools
 • Chapter 12 One Last Time : A Review of the School as a Social System
หนังสือทั่วไป
xxxiii, 651 p. : ill col. ; 28 cm.
หนังสือทั่วไป
ii, 578 p. : ill col. ; 28 cm.
หนังสือทั่วไป
697 p. : tables ; 26 cm.
  View TOC
TOC:
 • Part 1 Foundational Concepts and Processes
 • Part 2 Research Designs
 • Part 3 Data in Research
 • Part 4 Writing and Evaluating Research Reports
หนังสือทั่วไป
233 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
viii, 295 p. : col. ill. ; 27 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xiii, 378 p. : ill., map ; 24 cm.
หนังสืออ้างอิง
724 p. : illus.
หนังสืออ้างอิง
714 p. : illus.
หนังสืออ้างอิง
700 p.
หนังสืออ้างอิง
1,606 p., 2 Vol ; 24 cm.
หนังสืออ้างอิง
744 p. ; 24 cm.