สารนิพนธ์
ฌ, 83 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.