สารนิพนธ์
(ก-ถ) 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
168 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
69 หน้า
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ตาราง

Vocabulary Handbook / 2537

หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
58 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
66 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
51 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.