สารนิพนธ์
(ก-ถ) 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือทั่วไป
684 หน้า
หนังสือทั่วไป
841 หน้า
หนังสือทั่วไป
601 หน้า
หนังสือทั่วไป
298 หน้า
หนังสือทั่วไป
660 หน้า
หนังสือทั่วไป
655 หน้า
หนังสือทั่วไป
601 หน้า
หนังสือทั่วไป
775 หน้า
หนังสือทั่วไป
672 หน้า
หนังสือทั่วไป
490 หน้า
หนังสือทั่วไป
403 หน้า