สารนิพนธ์
(ก-ถ) 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือทั่วไป
274 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
102 หน้า
หนังสือทั่วไป
410 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
464 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
31 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
444 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.