นวนิยาย
757 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
440 หน้า

ชาวกรง / 2553

หนังสือทั่วไป
424 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
364 หน้า
นวนิยาย
291 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
222 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
788 หน้า
นวนิยาย
726 หน้า
นวนิยาย
473 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
310 หน้า
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
224 หน้า
นวนิยาย
272 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
375 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
116 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
359 หน้า
นวนิยาย
378 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
567 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
719 หน้า
นวนิยาย
421 หน้า
นวนิยาย
673 หน้า
นวนิยาย
674 หน้า

ไฟพ่าย / 2553

นวนิยาย
616 หน้า

ไฟหนาว / 2554

นวนิยาย
648 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
384 หน้า

ไม้ป่า / 2554

นวนิยาย
454 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
685 หน้า ; 21 ซม.