หนังสือทั่วไป
531 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
108 หน้า