สารนิพนธ์
(ก-ณ) 117 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2552
สารนิพนธ์
(ก-จ) 114 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2548
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2548

ยะลา 2547

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

สงขลา 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ยโสธร 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

สตูล 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ปัตตานี 2545

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ

ตรัง 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพรประกอบสี

พัทลุง / 2545

หนังสือทั่วไป
49 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่