นวนิยาย
488 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
480 หน้า ; 21 ซม.

โกบี / 2552

นวนิยาย
528 หน้า ; 21 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ณ) 117 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2552
นวนิยาย
2 เล่ม
สารนิพนธ์
(ก-จ) 114 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2548
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2548
นวนิยาย
575 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.

ปุลากง / 2546

นวนิยาย
463 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.
นวนิยาย
478 หน้า ; 19 ซม.