หนังสือทั่วไป
70 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
384 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
496 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด (๑)
  • ลักษณะของคนเกลียดวัดและหนทางรอด (๑)
  • ลักษณะของคนเกลียดวัดและหนทางรอด (๒)
  • อานิสงส์ของธรรมะ
  • "คนเกลียดวัด" กับ "คนรักวัด" (๑)
  • "คนเกลียดวัด" กับ "คนรักวัด" (๒)
  • ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด (๒)
  • ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด (๓)

รอยไหม / 2557

นวนิยาย
541 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
407 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
595 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
488 หน้า ; 21 ซม.