หนังสือทั่วไป
(142), (153), 57 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
319 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
504 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
504 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1. บทนำ
  • 2. เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ ใคร ๆ ก็อยากเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
  • 3. ผลัดแผ่นดิน เปลี่ยนราชวงศ์
  • 4. การเมืองในราชวงศ์ปราสาททอง
  • 5. สมเด็จพระนารายณ์ กับการเมืองยุคการค้า
  • 6. ยึดอำนาจราชบัลลังก์
  • 7. บทสรุป แผ่นดินทุรยุค