หนังสือทั่วไป
296 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า