หนังสือทั่วไป
242 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
[24] 311 หน้า