หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
331 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า
หนังสือทั่วไป
(142), (153), 57 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
185 หน้า
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
    อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๑๓
อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๑๓
หนังสือทั่วไป
586 หน้า
    อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2513
อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2513
หนังสือทั่วไป
324 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสืออ้างอิง
947 หน้า ; 26 ซ.ม.