หนังสือทั่วไป
81 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.