หนังสือทั่วไป
290 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
340 หน้า