หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ตาราง
หนังสืออ้างอิง
168 หน้า ; 21 ซม.