หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
68 หน้า