หนังสือทั่วไป
(ก-ค) 66 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
  • ข้อจำกัดของเศรษฐศาสตร์แห่งยุคอุตสาหกรรม
  • ลักษณะสำคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
  • หลักการทั่วไปบางประการ ของ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
หนังสือทั่วไป
148 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
274 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
510 หน้า
หนังสือทั่วไป
214 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
    ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณปรานี อินทะรังสี ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณปรานี อินทะรังสี ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
หนังสือทั่วไป
40 หน้า
    ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณปรานี อินทะรังสี ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณปรานี อินทะรังสี ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
หนังสือทั่วไป
71 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(22), 387 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(7), ก-ท 585 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
389 หน้า