หนังสืออ้างอิง
95 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
50 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
344 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
452 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
379 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(4), 664 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    View TOC
TOC:
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือ
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือตอนล่าง
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคอีสาน
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคกลาง
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน.
งานวิจัย
(x), 107 หน้า ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
(xiv), 89 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
(xiv), 135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
xviii, 541 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
หนังสืออ้างอิง
112 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.