หนังสืออ้างอิง
286 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม. (ปกแข็ง)