หนังสืออ้างอิง
(11) 290 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พุทธศักราช 2539-2559
Note: ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พุทธศักราช 2539-2559
หนังสืออ้างอิง
219 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อัศจรรย์อียิปต์
 • บทที่ 2 ประวัติศาสตร์และการเมือง
 • บทที่ 3 วิถีชีวิตและสังคม
 • บทที่ 4 ตำนานเทพเจ้าและศาสนา
 • บทที่ 5 ศิลปะและวัฒนธรรม
หนังสืออ้างอิง
207 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลัง Chronology
 • บทที่ 1 ต้นกำเนิด - บทที่ 2 ยุคโบราณ
 • บทที่ 3 ยุคคลาสสิก
 • บทที่ 4 คริสศตวรรษที่ 14
 • บทที่ 5 วัฒนธรรมกรีกโบราณ
 • บทที่ 6 มรดกของกรีก