หนังสืออ้างอิง
314 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
498 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
299 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
(4), 664 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    View TOC
TOC:
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือ
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือตอนล่าง
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคอีสาน
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคกลาง
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน.
หนังสืออ้างอิง
188 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
190 หน้า : ภาพประกอบ
    ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
Note: ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
หนังสืออ้างอิง
(30), 314 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
15 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
2 เล่ม
หนังสืออ้างอิง
551 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(10), 352 หน้า : ภาพประกอบ แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
618 หน้า : ภาพสีประกอบ