หนังสืออ้างอิง
314 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
252 p. : illustrations ; 30 cm.
หนังสืออ้างอิง
399 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.