หนังสืออ้างอิง
171 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
279 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
หนังสืออ้างอิง
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 40 ซม.
หนังสืออ้างอิง
166 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
298 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐