หนังสืออ้างอิง
315 หน้า : ภาพประกอบสี ; 33 ซม.
หนังสืออ้างอิง
350 หน้า : ภาพ, แผนที่ ; 34 ซม.