หนังสืออ้างอิง
252 p. : illustrations ; 30 cm.
หนังสืออ้างอิง
340 p. : ill.col. ; 26 cm.