หนังสืออ้างอิง
252 p. : illustrations ; 30 cm.

in Beijing / 2010

หนังสืออ้างอิง
237 p. : color illustrations ; 30 cm.