หนังสืออ้างอิง
252 p. : illustrations ; 30 cm.
หนังสืออ้างอิง
vi, 125 p. : ill. ; 25 cm.