หนังสืออ้างอิง
328 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

แมวไทย 2540

หนังสืออ้างอิง
26 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
746 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1381 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1176 หน้า
หนังสืออ้างอิง
299 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
168 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
784 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
188 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
112 หน้า
หนังสืออ้างอิง
243 หน้า : ภาพประกอบสี ; 36 ซม.
    บรรณาการที่ระลึกในงานทำบุญอายุครบ 5 รอบ พระเทพประสิทธิมนต์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดจักรวรรดิราชาธิวรมหาวิหาร
Note: บรรณาการที่ระลึกในงานทำบุญอายุครบ 5 รอบ พระเทพประสิทธิมนต์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดจักรวรรดิราชาธิวรมหาวิหาร
หนังสืออ้างอิง
944 หน้า ; 21 ซม.