หนังสืออ้างอิง
(ก-ถ)216 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(พธ.ม)--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(พธ.ม)--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนังสืออ้างอิง
407 หน้า : ภาพประกอบสี
    โครงการสร้างสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณ๊ยกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โครงการสร้างสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณ๊ยกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หนังสืออ้างอิง
314 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
203 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
284 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
75 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
447 หน้า ; 13 ซม.
หนังสืออ้างอิง
558 หน้า ; 13 ซม.
หนังสืออ้างอิง
103 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
201 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
585 หน้า ; 21 ซม.