หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
หนังสือทั่วไป
66 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
122 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
114 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
251 หน้า
หนังสือทั่วไป
147 หน้า ภาพประกอบสี