หนังสืออ้างอิง
951 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
191 หน้า : ภาพประกอบ
    การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา "ครูภาษาไทยของแผ่นดิน" สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๔๒
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา "ครูภาษาไทยของแผ่นดิน" สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๔๒
หนังสืออ้างอิง
725 หน้า
หนังสืออ้างอิง
112 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
221 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
94 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(17), 761 หน้า
หนังสืออ้างอิง
159 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
458 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
204 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
959 หน้า
หนังสืออ้างอิง
404 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสืออ้างอิง
487 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(xxiv), 428 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
(12), 371 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(14), 349 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
384 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1203 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
160 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสืออ้างอิง
258 หน้า ; 30 ซม.
    ในวโรกาสครบรอบชนมายุ 100 ปี สมเด็จย่า
Note: ในวโรกาสครบรอบชนมายุ 100 ปี สมเด็จย่า
หนังสืออ้างอิง
84 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
286 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
394 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
    เนื่องในงานฉลอง100ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่1มกราคม-31ธันวาคม พุทธศักราช2543
Note: เนื่องในงานฉลอง100ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่1มกราคม-31ธันวาคม พุทธศักราช2543
หนังสืออ้างอิง
(10), 352 หน้า : ภาพประกอบ แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
226 หน้า : ภาพประกอบสี
    โครงการเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2543
โครงการเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2543
หนังสืออ้างอิง
223 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
168 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.