หนังสืออ้างอิง
297 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
236 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. (ปกแข็ง)