หนังสืออ้างอิง
291 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 39 ซม