หนังสืออ้างอิง
392 หน้า ; 22 ซม.
หนังสืออ้างอิง
487 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
586 หน้า
หนังสืออ้างอิง
586 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
585 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบ
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
Note: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
หนังสืออ้างอิง
439 หน้า
หนังสืออ้างอิง
480 หน้า
หนังสืออ้างอิง
281 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
637 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
171 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
133 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
(xxiv), 428 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
358 หน้า
หนังสืออ้างอิง
916 หน้า
หนังสืออ้างอิง
916 หน้า
หนังสืออ้างอิง
354 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(12), 371 หน้า
หนังสืออ้างอิง
324 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสืออ้างอิง
328 หน้า
หนังสืออ้างอิง
511 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
296 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(14), 349 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(330), 37 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
211 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
    เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
หนังสืออ้างอิง
456 หน้า
หนังสืออ้างอิง
779 หน้า
หนังสืออ้างอิง
724 หน้า
หนังสืออ้างอิง
376 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(ง), 145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
556 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
ก-ณ, 405 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
(12) 575 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(8), 222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
305 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
118 หน้า
หนังสืออ้างอิง
384 หน้า
หนังสืออ้างอิง
797 หน้า
    จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2539
Note: จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2539
หนังสืออ้างอิง
(6), 397 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
489 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
559 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
880 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
525 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
606 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1079 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1084 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
324 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1911 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1056 หน้า
หนังสืออ้างอิง
595 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1,056 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
352 หน้า
หนังสืออ้างอิง
550 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
558 หน้า ; 13 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(wiii), 1008 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1141 หน้า
หนังสืออ้างอิง
viii, 1043 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสืออ้างอิง
viii, 1075 หน้า : ภาพประกอบ ; 15 ซม.
หนังสืออ้างอิง
2843 หน้า
หนังสืออ้างอิง
507 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1012 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
496 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
vi, 408 หน้า ; 15 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1452 หน้า
หนังสืออ้างอิง
872 หน้า
หนังสืออ้างอิง
872 หน้า
หนังสืออ้างอิง
132 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
300 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1176 หน้า
หนังสืออ้างอิง
103 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1688 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
486 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1729 หน้า
หนังสืออ้างอิง
285 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
800 หน้า
หนังสืออ้างอิง
808 หน้า
หนังสืออ้างอิง
447 หน้า ; 13 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(17), 725 หน้า
หนังสืออ้างอิง
775 หน้า + 1 ซีดี-รอม
หนังสืออ้างอิง
1141 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
1203 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
779 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1550 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1167 หน้า
หนังสืออ้างอิง
212 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
365 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
517 หน้า
หนังสืออ้างอิง
119 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสืออ้างอิง
451 หน้า : ภาพประกอบ +1 CD-ROM (E-Book)
หนังสืออ้างอิง
251 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
    เนื้อหามี 2 ภาษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เนื้อหามี 2 ภาษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
หนังสืออ้างอิง
344 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
266 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
254 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
160 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสืออ้างอิง
303 หน้า : ภาพประกอบสี ; 32 ซม.
หนังสืออ้างอิง
297 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
287 หน้า : ภาพประกอบสี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิมพ์เนื่องในวดรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 200 ปี วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิมพ์เนื่องในวดรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 200 ปี วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547