หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
280 หน้า
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • บทที่ 1 โบราณกาลเหนือคาบสมุทรมลายู
 • บทที่ 2 มะละกา ศูนย์กลางอิสลามในโลกมลายู
 • บทที่ 3 โปรตุเกสตะวันตกชาติแรกในอุษาคเนย์
 • บทที่ 4 ศตวรรษที่ 16 มลายูหลังการล่มสลายของมะละกา
 • บทที่ 5 การเมืองเหนือโลกมลายู ศตวรรษที่ 17
 • บทที่ 6 อิทธิพลของพวกบูกิสและการเข้ามาของฮอลันดา
 • บทที่ 7 เมื่ออังกฤษเข้าสู่มลายู
 • บทที่ 8 บอร์เนียวกับการขยายดินแดน
 • บทที่ 9 การปกครองของอังกฤษเหนือมลายู
 • บทที่ 10 ก่อนเอกราชจะมาเยือน
 • บทที่ 11 การสร้างชาติมาเลเซียและกำเนิดสิงคโปร์
 • บทที่ 12 บทสรุป : มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ในปัจจุบัน
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
605 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
282 หน้า : 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
311 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบ
  หนังสือชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
Note: หนังสือชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
  Marina Bay/ Clarke Quay/ Robertson Quay -- Colonial District -- Little India/ Bugis/ Kampong Glam -- Harbourfront/ Sentosa -- Tiong Bahru -- Joo Chiat/ East Coast (Katong Area) -- เที่ยวสวนสัตว์ -- นอกเส้นทางน่าสนใจ -- Tailor-Made Itinerary Summery Guidebook พาเที่ยวสิงคโปร
Marina Bay/ Clarke Quay/ Robertson Quay -- Colonial District -- Little India/ Bugis/ Kampong Glam -- Harbourfront/ Sentosa -- Tiong Bahru -- Joo Chiat/ East Coast (Katong Area) -- เที่ยวสวนสัตว์ -- นอกเส้นทางน่าสนใจ -- Tailor-Made Itinerary Summery Guidebook พาเที่ยวสิงคโปร