หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
264 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 รู้จักโรคหวัด
 • บทที่ 2 การดูแลสุขภาพ
 • บทที่ 3 อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหวัด
 • บทที่ 4 การรักษาหวัดด้วยแพทย์แผนจีน
 • บทที่ 5 อาหารบำรุง
หนังสือทั่วไป
249 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • คำนิยม
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 ชีวิต ร่างกาย
 • บทที่ 2 คิด
 • บทที่ 3 งาน
 • บทที่ 4 พลัง
 • บทที่ 5 ปัญญา
 • บทที่ 6 นิสัย
 • บทที่ 7 ความสำเร็จ
 • บทที่ 8 ความผิดพลาดล้อเหลว
 • บทที่ 9 การศึกษาเรียนรู้
 • บทที่ 10 หลักการ/ทฤษฎี
 • บทที่ 11 พุทธพยากรณ์
 • บรรณานุกรม
 • ประวัติผู้เขียน
 • ปัจฉิมกถา
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
294 หน้า
หนังสือทั่วไป
377 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
82 หน้า : ภาพประกอบ

Chris Unseen 2 2553

หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
407 หน้า
  การบริหารจัดการตนเอง -- ทฤษฎีทางธุรกิจ -- การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล -- พวกเขาไม่ใช่ลูกจ้าง พวกเขาคือคนทำงาน -- วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับคน -- การสร้างนวัตกรรมให้องค์การ -- การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ -- ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการอย่างแท้จริง -- เคล็ดลับผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
การบริหารจัดการตนเอง -- ทฤษฎีทางธุรกิจ -- การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล -- พวกเขาไม่ใช่ลูกจ้าง พวกเขาคือคนทำงาน -- วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับคน -- การสร้างนวัตกรรมให้องค์การ -- การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ -- ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการอย่างแท้จริง -- เคล็ดลับผู้บริหารที่มีประสิทธิผล

Foresight Research... 2553

หนังสือทั่วไป
177 หน้า
  การจัดหมวดหมู่งานวิจัย -- การคำนวณมูลค่างทางเศรษฐศาสตร์ -- แนวโน้มงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ
การจัดหมวดหมู่งานวิจัย -- การคำนวณมูลค่างทางเศรษฐศาสตร์ -- แนวโน้มงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ

Go น่าน / 2553

หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
  ชุดคู่มือท่องเที่ยว ลำดับที่ 7 ลัดเลาะจากกรุงเทพฯ ผ่านภาคใต้ของไทยเข้าสู่ประเทศมาเลเซียและเดินทางท่องเที่ยวมาเลเซีย 9 เมืองหลักและเมืองสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ผู้เขียนได้เก็บเรื่องราว พร้อมเทคนิควิธีการเดินทางที่ครอบคลุม แนะนำแหล่งเที่ยว กิน ช้อป พร้อมแผนที่
ชุดคู่มือท่องเที่ยว ลำดับที่ 7 ลัดเลาะจากกรุงเทพฯ ผ่านภาคใต้ของไทยเข้าสู่ประเทศมาเลเซียและเดินทางท่องเที่ยวมาเลเซีย 9 เมืองหลักและเมืองสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ผู้เขียนได้เก็บเรื่องราว พร้อมเทคนิควิธีการเดินทางที่ครอบคลุม แนะนำแหล่งเที่ยว กิน ช้อป พร้อมแผนที่
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
250 หน้า : ภาพประกอบสี
  Go เชียงใหม่" เล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักเมืองเชียงใหม่มากกว่าที่เคยเห็น โดยแบ่งเป็นสถานที่ชม ชิม ช็อป และที่พักเป็นย่านๆ สะดวกแก่การตามรอย พร้อมด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้หรือน่าจะรู้ เส้นทางท่องเที่ยวรอบนอกและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
Go เชียงใหม่" เล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักเมืองเชียงใหม่มากกว่าที่เคยเห็น โดยแบ่งเป็นสถานที่ชม ชิม ช็อป และที่พักเป็นย่านๆ สะดวกแก่การตามรอย พร้อมด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้หรือน่าจะรู้ เส้นทางท่องเที่ยวรอบนอกและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
หนังสือทั่วไป
210 หน้า
หนังสือทั่วไป
420 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
147 หน้า
หนังสือทั่วไป
166 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
  อภินันทนาการจาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
อภินันทนาการจาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
233 หน้า
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า
หนังสือทั่วไป
227 หน้า
  เมื่อการไม่มีข่าวคือข่าวดี -- ลูกค้าบางรายสำคัญกว่าอีกหลายๆ รายหรือไม่ -- จะจัดการลิขสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างไรดี -- การต่อสู้ของแบรนด์ระดับโลก -- การปรับปรุงคุณภาพที่เสียเปล่า -- สปอนเซอร์อย่างไรให้ได้ผล
เมื่อการไม่มีข่าวคือข่าวดี -- ลูกค้าบางรายสำคัญกว่าอีกหลายๆ รายหรือไม่ -- จะจัดการลิขสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างไรดี -- การต่อสู้ของแบรนด์ระดับโลก -- การปรับปรุงคุณภาพที่เสียเปล่า -- สปอนเซอร์อย่างไรให้ได้ผล
หนังสือทั่วไป
219 หน้า
หนังสือทั่วไป
267 หน้า : ตาราง
  สิ่งพิมพ์ สกอ. อันดับที่ 53/2553
สิ่งพิมพ์ สกอ. อันดับที่ 53/2553
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. + 1 CD-ROM
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฏ) 365 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
188 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  การควบคุมและตรวจสอบภายในเป็นความรู้แขนงใหม่ที่มีความสำคัญในการบริหารงานภาครัฐแลการบริหารธุรกิจ หนังสือเล่มนี้จึงให้ความรู้เรื่องโดยเริ่มตั้งแต่ การควบคุมภายใน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิค การวางแผน และการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมและตรวจสอบภายในเป็นความรู้แขนงใหม่ที่มีความสำคัญในการบริหารงานภาครัฐแลการบริหารธุรกิจ หนังสือเล่มนี้จึงให้ความรู้เรื่องโดยเริ่มตั้งแต่ การควบคุมภายใน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิค การวางแผน และการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน
หนังสือทั่วไป
540 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ
  หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือของการบริหารงานพัสดุและสำนักงานสำหรับผู้บริหารองค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 บท คือ การบริหารงานพัสดุ การวางแผนงานพัสดุ การจัดองค์การและการจัดหาพัสดุ การควบคุม การเก็บรักษาและการจำหน่ายพัสดุ การบริหารงานสำนักงาน การวางแผนและพัฒนางานสำนักงาน
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือของการบริหารงานพัสดุและสำนักงานสำหรับผู้บริหารองค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 บท คือ การบริหารงานพัสดุ การวางแผนงานพัสดุ การจัดองค์การและการจัดหาพัสดุ การควบคุม การเก็บรักษาและการจำหน่ายพัสดุ การบริหารงานสำนักงาน การวางแผนและพัฒนางานสำนักงาน
หนังสือทั่วไป
194 หน้า
  View TOC
TOC:
 • การตรวจสอบความเสี่ยง
 • การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
 • การเตรียมแผนสำรอง
 • การรับรู้ถึงภาวะวิกฤติ
 • การควบคุมขอบเขตของภาวะวิกฤติ
 • การแก้ไขภาวะวิกฤติ
 • การรับมือกับสื่อต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ
 • การเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ
 • เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปปฏิบัติ
หนังสือทั่วไป
471 หน้า
  หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์และการบริหารโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เนื้อหาในเล่มมีทั้งหมด 6 บท เริ่มจาก กระบวนความคิดหลักของ องค์กรโดยสร้างความชัดเจนและสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ จุดมุ่งหมายและความตั้งใจระยะยาวขององคืกร ต่อด้วย สิ่งที่ต้องทำเกี่ยว
หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์และการบริหารโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เนื้อหาในเล่มมีทั้งหมด 6 บท เริ่มจาก กระบวนความคิดหลักของ องค์กรโดยสร้างความชัดเจนและสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ จุดมุ่งหมายและความตั้งใจระยะยาวขององคืกร ต่อด้วย สิ่งที่ต้องทำเกี่ยว
หนังสือทั่วไป
427 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
507 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
235 หน้า ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการพื้นฐานด้านบัญชี
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตรวจสอบภายในสำหรับภาครัฐ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประเภทของงานตรวจสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หลักการให้คำปรึกษา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เทคนิคเสริมงานตรวจสอบภายใน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์การ
หนังสือทั่วไป
436 หน้า : ภาพประกอบ
  หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดในการนำหลักการและเทคนิคทางการ ตลาดมาใช้เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยเนื้อหาแบ่งออก เป็น 3ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนที่1 บทนำกล่าวถึงการปรับปรุงผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการทำความเข้าใจกับกรอบ ความคิดทางการตลาดส่วนที่2 การนำเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับภาครัฐ ส่วนที
หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดในการนำหลักการและเทคนิคทางการ ตลาดมาใช้เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยเนื้อหาแบ่งออก เป็น 3ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนที่1 บทนำกล่าวถึงการปรับปรุงผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการทำความเข้าใจกับกรอบ ความคิดทางการตลาดส่วนที่2 การนำเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับภาครัฐ ส่วนที
หนังสือทั่วไป
438 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
จ, 401 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
364 หน้า
หนังสือทั่วไป
243 หน้า
  View TOC
TOC:
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร
 • ความท้าทายในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • การเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ
 • การวางแผนผลการปฏิบัติงาน
 • การสื่อสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 • การรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์และการจัดทำเอกสาร
 • 3 แนวทางในการประเมินผลก
หนังสือทั่วไป
254 หน้า
  View TOC
TOC:
 • กระบวนการบริหารโครงการ
 • บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ
 • เอกสารขออนุมัติโครงการ
 • กรอบสำหรับการปฏิบัติ
 • เทคนิคการแตกโครงสร้างงาน
 • การวางผังกำหนดการทำงาน
 • การปรับเปลี่ยนและพิจารณาชั่งน้ำหนัก
 • การจัดการความเสี่ยง
 • การปรับโครงการ
 • การออกเดินด้วยย่างก้าวที่ถูกต้อง
หนังสือทั่วไป
456 หน้า : ภาพประกอบ
  หนังสือนี้เล่มนี้เป็นตำราหลักในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการคลัง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบัญชี การบันทึกรายการลงสมุดบัญชี การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
หนังสือนี้เล่มนี้เป็นตำราหลักในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการคลัง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบัญชี การบันทึกรายการลงสมุดบัญชี การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ
  หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีและการจัดการด้านการเงินต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการในองค์กรท้องถิ่น การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมการงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ เทคนิค
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีและการจัดการด้านการเงินต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการในองค์กรท้องถิ่น การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมการงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ เทคนิค
หนังสือทั่วไป
266 หน้า
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 พุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิต
 • ส่วนที่ 2 พุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาสังคม
 • ส่วนที่ 3 พุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาโลก
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
169 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
114 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
229 หน้า
หนังสือทั่วไป
584 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
 • บทที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตร
 • บทที่ 3 ประเภทของหลักสูตร
 • บทที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 • บทที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 • บทที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
 • บทที่ 7 การนำหลักสูตรไปใช้
 • บทที่ 8 การประเมินหลักสูตร
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
ดุษฎีนิพนธ์
ก-ฎ, 133 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือทั่วไป
474 หน้า
  หนังสือเล่มนี้มิได้ให้น้ำหนักความสำคัญกับพื้นฐานการพูดทั่วๆไป หากมุ่งเน้น ไปถึงการเสาะหา เทคนิค กลยุทธ์ เพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย สูตรสำเร็จพื้นฐานการพูดที่ดี คุณสมบัติเสริมที่ควรมี ปัจจัยสำคัญที่ต้องเตรียม เช่น เนื้อหา ภาษา เสียงพูด เป็นต้น เทคนิคจำเป็นที่ ต้อง
หนังสือเล่มนี้มิได้ให้น้ำหนักความสำคัญกับพื้นฐานการพูดทั่วๆไป หากมุ่งเน้น ไปถึงการเสาะหา เทคนิค กลยุทธ์ เพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย สูตรสำเร็จพื้นฐานการพูดที่ดี คุณสมบัติเสริมที่ควรมี ปัจจัยสำคัญที่ต้องเตรียม เช่น เนื้อหา ภาษา เสียงพูด เป็นต้น เทคนิคจำเป็นที่ ต้อง
หนังสือทั่วไป
458 หน้า
หนังสือทั่วไป
305 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
210 หน้า
หนังสือทั่วไป
593 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ), 273 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2552
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2552
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
440 หน้า
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
173 หน้า ; 21 ซม.
  การปฏิรูปการศึกษา--สหราชอาณาจักร--การปฏิรูปการศึกษา--เวียดนาม--การปฏิรูปการศึกษา--จีน--การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
การปฏิรูปการศึกษา--สหราชอาณาจักร--การปฏิรูปการศึกษา--เวียดนาม--การปฏิรูปการศึกษา--จีน--การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ให้เนื้อหาที่ สำคัญเกี่ยวกับการเขียนเชิงราชการ :หนังสือราชการ รายงานการประชุม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและงานสารบรรณ หลักการใช้ภาษาเขียนหนังสือราชการ การเขียนส่วนข้อความ การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา การเขียนหนังสือส
ให้เนื้อหาที่ สำคัญเกี่ยวกับการเขียนเชิงราชการ :หนังสือราชการ รายงานการประชุม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและงานสารบรรณ หลักการใช้ภาษาเขียนหนังสือราชการ การเขียนส่วนข้อความ การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา การเขียนหนังสือส
หนังสือทั่วไป
532 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
51 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.