เยาวชน
32 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
เยาวชน
31 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 22 ซม.