เยาวชน
132 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เยาวชน
151 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.