เยาวชน
135 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
145 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
148 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
230 หน้า
เยาวชน
1 เล่ม
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
240 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2546
Note: วรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2546
เยาวชน
440 หน้า
เยาวชน
494 หน้า
เยาวชน
120 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชน ลำดับที่ 73
Note: วรรณกรรมเยาวชน ลำดับที่ 73