ดุษฎีนิพนธ์
ก-ณ, 347 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสนและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสนและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
เยาวชน
191 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2544
Note: วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2544
เยาวชน
1 เล่ม
เยาวชน
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

หมอแมว / 2539

เยาวชน
192 หน้า ; ภาพประกอบ
เยาวชน
110 หน้า : ภาพสีประกอบ
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ด), 318 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
เยาวชน
127 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
ฐ, 315 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ