เยาวชน
240 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2546
Note: วรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2546