เยาวชน
191 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2544
Note: วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2544