เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
198 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
208 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
191 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2544
Note: วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2544
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
240 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2546
Note: วรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2546
เยาวชน
199หน้า
เยาวชน
170 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

โมโม่ / 2548

เยาวชน
340 หน้า : ภาพประกอบ