วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(xi), 339 ; 30 cm.
    Rev.copy, Thesis--University of Birmingham, 2004
Rev.copy, Thesis--University of Birmingham, 2004