หนังสือทั่วไป
214 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
    ชุดเพื่อการศึกษา (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ลำดับที่ 2
Note: ชุดเพื่อการศึกษา (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ลำดับที่ 2