หนังสือทั่วไป
145 p. : illus
หนังสือทั่วไป
236 p.
หนังสือทั่วไป
vi, 87 p. ; 19 cm.

Buddhistic Studies / 1983

หนังสือทั่วไป
897 p.

Burobudur / 1978

หนังสือทั่วไป
72 p. : illus.
หนังสือทั่วไป
493 p. : ill. ; 25 cm. + 1 computer laser optical disc.
หนังสือทั่วไป
176 p. : col. ill.
หนังสือทั่วไป
xxi, 599 p. : ill. ; 24 cm.
หนังสือทั่วไป
272 p. : illus. ; 25 cm. + 1 CD ROM
  View TOC
TOC:
 • Introduction Overview of the TOEIC
 • Practice Test 1 Listening, Reading
 • Practice Test 2 Listening, Writing
 • Practice Test 3 Listening, Reading, Speaking
 • Practice Test 4 Listening, Reading, Speaking, Writing
 • Practice Test 5 Reading, Writing
หนังสือทั่วไป
156 p. : ill. ; 25 cm. + 1 sound cassette (ca. 53 min. each)
หนังสือทั่วไป
i, 174 p. : table ; 25 cm. + 1 CD ROM
  View TOC
TOC:
 • Unit 1 Human nature
 • Unit 2 Time for a change
 • Unit 3 No man is an island
 • Unit 4 Scientific discovery
 • Unit 5 Striving to achieve
 • Test One
 • Unit 6 Powers of persuasion
 • Unit 7 Ways and means
 • Unit 8 State control
 • Unit 9 Natural history
 • Unit 10 Rocket science
 • Test two
 • Unit 11 Progress
 • Unit 12 The latest thing
 • Unit 13 Urban jungle
 • Unit 14 Tackling issues
 • Unit 15 This Earth
 • Test three
 • Unit 16 Energy efficient
 • Unit 17 Getting down to business
 • Unit 18 Law enforcement
 • Unit 19 The media
 • Unit 20 A matter of taste
 • Test four
 • Unit 21 Learning vocabulary
 • Unit 22 IELTS Reading
 • Unit 23 IELTS Writing
 • Unit 24 IELTS Listening
 • Unit 25 IELTS Speaking
 • Answer Key
หนังสือทั่วไป
82 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
xxi, 595 p. : ill. ; 24 cm.
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
444 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
263 p.

Charbook / 2541

หนังสือทั่วไป
137 หน้า

Children / 2019

หนังสือทั่วไป
xl, 505 p. : col.illus, ; 28 cm.
  This International Student Edition is for use outside of the U.S.
Note: This International Student Edition is for use outside of the U.S.
TOC:
 • Section 1. The Nature of Children's Development
 • Section 2 Beginnings
 • Section 3 Infancy
 • Section 4 Early Childhood
 • Section 5 Middle and Late Childhood
 • Section 6 Adolescence
หนังสือทั่วไป
586 p. : ill col. ; 28 cm.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี

Chris Unseen 2552

หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ

Chris Unseen 2 2553

หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
866 p. : col ill. ; 29 cm.
หนังสือทั่วไป
407 หน้า
  การบริหารจัดการตนเอง -- ทฤษฎีทางธุรกิจ -- การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล -- พวกเขาไม่ใช่ลูกจ้าง พวกเขาคือคนทำงาน -- วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับคน -- การสร้างนวัตกรรมให้องค์การ -- การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ -- ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการอย่างแท้จริง -- เคล็ดลับผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
การบริหารจัดการตนเอง -- ทฤษฎีทางธุรกิจ -- การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล -- พวกเขาไม่ใช่ลูกจ้าง พวกเขาคือคนทำงาน -- วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับคน -- การสร้างนวัตกรรมให้องค์การ -- การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ -- ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการอย่างแท้จริง -- เคล็ดลับผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
หนังสือทั่วไป
410 p. : ill. ; 24 cm.
  View TOC
TOC:
 • Teaching, Learning, and Assessment
 • Elements of the Instruction-Learning-Assessment Model
 • Academic Standards and Evidence of Student Learning
 • Validity, Reliability, and Avoiding Assessment Bias
 • Formative Assessment: Guiding Student Learning
 • Performance Assessment
 • Self-Assessment and Progress Monitoring
 • Summative Assessment: Confirming Student Achievement
 • Grading and Student Evaluation
 • Statistics in the Classroom
 • Standardized Tests and High-Stakes Testing
 • Assessment of Students with Identified Learning Needs
 • Classroom Assessment and Response to Intervention (RTI)
 • Affective Assessment
 • Getting Started on the Assessment Path.

CLINIC Computer / 2543

หนังสือทั่วไป
175 หน้า
หนังสือทั่วไป
265 p.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Part 1 ทำความรู้จัก Coaching with Love
 • Part 2 เตรียมตัว เตรียมใจ จะไปเป็นโค้ช
 • Part 3 หลักการและเครื่องมือของ Coaching with Love
 • Part 4 ขั้นตอนการโค้ชด้วยวิถี Coaching with Love

Coffaholic 2551

หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
438 p. ; 28 cm.
หนังสือทั่วไป
xxiv, 792 p. : col. illus. ; 23 cm.
  View TOC
TOC:
 • Part 1 Essay Writing
 • Part 2 Patterns of Essay Development
 • Part 3 Researching, Writing, and Documenting
 • Part 4 Handbook of Sentence Skills
 • Part 5 Reading for Writers
หนังสือทั่วไป
xxiii, 486 p.
หนังสือทั่วไป
xvii, 684 p. ; 21 cm.
  View TOC
TOC:
 • Part 1 The Buddha Chapter 1 The Life the Historical Buddha
 • Chapter 2 Different Perspectives on the Buddha Theravada
 • Part 2 The Dhamma/Dharma Chapter 3 Characteristics of the Teachings
 • Chapter 4 On Society and Human Relationships Theravada
 • Chapter 5 On Human Life
 • Chapter 6 The Buddhist Path and Its Practice Theravada
 • Chapter 7 Ethics
 • Chapter 8 Meditation
 • Chapter 9 Wisdom
 • Chapter 10 The Goals of Buddhism
 • Part 3 The Sangha or Spiritual Community
 • Chapter 11 Monastic and Lay Disciples
 • Chapter 12 Exemplary Lives

Communication Works / 2010

หนังสือทั่วไป
524 p. : ill. ; 26 cm.
  Presents communication principles, interpersonal communication, group communication, and public speaking in an interactive manner. Recognizing the challenges that our world presents for the communication students of the 21st century, this title includes ESL coverage and coverage of ethical, cultural, and technological issues.
Presents communication principles, interpersonal communication, group communication, and public speaking in an interactive manner. Recognizing the challenges that our world presents for the communication students of the 21st century, this title includes ESL coverage and coverage of ethical, cultural, and technological issues.
หนังสือทั่วไป
208, [1] p. : ill.
หนังสือทั่วไป
xx, 566 p. : col. illus ; 28 cm.
  View TOC
TOC:
 • Part 1 Concepts and Critical Thinking
 • Part 2 Country Studies
หนังสือทั่วไป
590 p. : ill. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ สะกิดแผล Competency
 • Competency แก้ปัญหาและพัฒนาคน
 • บทส่งท้าย Competency ไม่ยากอย่างที่คิด...ถ้าใช้ไม่ผิดวิธี
หนังสือทั่วไป
156 p. : illus. ; 27 cm.
  View TOC
TOC:
 • Part 5 Incomplete Sentences
 • Part 6 Text Completion
 • Part 7 Reading Comprehension
 • Practice Test

Complete TOEIC test / 2559

หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ทำความรู้จัก TOEIC
 • บทที่ 2 หน้าตาข้อสอบ TOEIC - บทที่ 3 รู้จักแต่ละพาร์ตใน TOEIC
 • บทที่ 4 ข้อสอบ TOEIC
 • บทที่ 5 เฉลบข้อสอบ TOEIC
 • บทที่ 6 คำศัพท์ใน TOEIC
หนังสือทั่วไป
526 p.
หนังสือทั่วไป
599 p. ; 22 cm.

Consumer behavior / 1993

หนังสือทั่วไป
xxiii, 846 p. ; ill. ; 23 cm.
หนังสือทั่วไป
(10), 170 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD-Rom
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
248 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
271 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
xii, 226 pages ; 24 cm.
หนังสือทั่วไป
62 หน้า
หนังสือทั่วไป
164 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
170 p. : grid ; 21 cm.
  View TOC
TOC:
 • Redesigning Thai Teacher Education : Creative and Productive Teacher Education
 • Nine Concepts for Thai Teacher Development to Move forward to the New Trends of Quality and Benefits
 • System of Teacher Development in Thailand
 • 21st Century Skills for Thai and ASEAN People : Cultural Change is the End Point
 • Creative and Productive Roles of Thai Teachers : Needs for Shifting Paradigm of Curriculum and Instruction Development
 • ASEAN Teachers' Professional Standards
 • Teaching Profession in ASEAN : Time for Gigantic Change
 • The Roles of Teachers in the Future : Preparing Students to be Self-Taught Learners
 • Needs to Enhance Creativity and Productivity in Teacher Education Throughout Asia
 • Thai Education Leasders : Time for Proactive Role
 • When Learning Culture is Changed, Higher Education Reform Will Be Successful
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
viii, 248 p. : col.illus. ; 28 cm.
  View TOC
TOC:
 • Chapter 1 Myth or Reality
 • Chapter 2 What is the Best way to Eat ?
 • Chaper 3 The Values of Sports
 • Chapter 4 Approaches to the Global Energy Crisis
 • Chapter 5 Leaders and Leadership
 • Chapter 6 Technology in Education
 • Chapter 7 Design and Productivity
 • Chapter 8 Inequality, Wealth and Happiniss
 • Chapter 9 Social Networds : A Magic Number ?
 • Chapter 10 Looking at the Stars

Critical Thinking / 2015

หนังสือทั่วไป
xxii, 484 p. : lii. ; 26 cm.
หนังสือทั่วไป
87 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ

CU-TEP Grammar / 2560

หนังสือทั่วไป
267 หน้า ; 26 ซม.

CU-TEP Reading / 2560

หนังสือทั่วไป
327 หน้า : 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
382 p. ; 25 cm.
  View TOC
TOC:
 • Chapter 1 The Field of Curriculum
 • Chapter 2 Philosiphical Foundatins of Curriculum
 • Chapter 3 Histrical Foundations of Curriculum
 • Chapter 4 Psychological Foundations of Curriculum - Chapter 5 Social Foundations of Curriculum
 • Chapter 6 Curriculum Design
 • Chapter 7 Curriculum Development
 • Chapter 8 Curriculum Implementation
 • Chapter 9 Curriculum Evaluation
 • Chapter 10 International Scenes in Education
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 อะไรคือโครงสร้างข้อมูล
 • บทที่ 3 Linked List
 • บทที่ 4 Curcular Linked List และ Doubly Linked List
 • บทที่ 5 ต้นไม้
 • บทที่ 6 Complete Tree and Nearly Complete Tree ต้นไม้สมบูรณ์และต้นไม้เกือบสมบูรณ์
 • บทที่ 7 Stack และ Queue
 • บทที่ 8 Hashing
 • บทที่ 9 Sorting and Srarching การเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล
 • บทที่ 10 ต้นไม้สมดุล
 • บทที่ 11 Graph
 • บทที่ 12 การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
หนังสือทั่วไป
440 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
274 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • รู้จัก Decoder
 • DNA ของพลังตัวเลข
 • หลักการวิเคราะห์เบอร์มือถือ
 • ถอดรหัสตัวเลข 00-99
 • รหัสพลังตัวเลขเบอร์มือถือ
 • เบอร์มือถือกับอาชีพที่เหมาะสม
 • เลขทะเบียนรถ ขับขี่ปลอกภัย
 • รหัสเอทีเอ็มรับทรัพย์
 • เรื่องจริงของเลขพลิกชีวิต
 • รู้รอบกับคำถาม เรื่องพลังตัวเลข
 • เรียนรู้ผ่าน แฟนเพจ Decoder
 • การทำบุญก่อนเปิดเบอร์มือถือ
 • รับสิ่งดีงาม หลังเปลี่ยนเบอร์มือถือ
หนังสือทั่วไป
339 หน้า
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
xiii, 135 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เตรียมตัวก่อนลงสนามอาชีพ
 • เข้าสังคม
 • เตรียมตัวและของ
 • ตัดสินใจและวางแผน
 • ลงมือ
 • Portfolio
 • การส่งของออกและสัมภาษณ์
 • บทสัมภาษณ์
หนังสือทั่วไป
111 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
45 p. ; 21 cm.
  View TOC
TOC:
 • Book Permission
 • Dhamma for Senior Citizens
 • To Leave an Old Job and Find a New Opportunity
 • Look Ahead to the Higher Aim Awaiting Us
 • Lingvity with a Strong Body and a Sound Mind
 • Bright Brain and Happy Mind
 • Know Enough, Keep Up With it and Use
 • Loka Dhamma in useful Ways
 • It is the time to be sure that we are perfect Brahma Gods
 • by training oneself more and more, and living life the right way, happiness will increase
 • When wisdom arises, put the mind in the right place, life and happiness will become perfect
หนังสือทั่วไป
284 p.
  Printed for Free Distribution
Printed for Free Distribution
หนังสือทั่วไป
203 p.
หนังสือทั่วไป
207 p.
หนังสือทั่วไป
207 p.