หนังสือทั่วไป
441 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
(23), 455 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.