หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
    พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 16 ธันวาคม 2558
Note: พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 16 ธันวาคม 2558
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิมพ์น้อมถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา ๙๙ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
Note: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิมพ์น้อมถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา ๙๙ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
หนังสือทั่วไป
388 หน้า : ภาพประกอบสี